Nina Dobrev Turns 25 — Happy Birthday

Emily Longeretta Thu, January 9, 2014 12:01am EDT by Emily Longeretta 9 Comments
Nina Dobrev Birthday
Getty