Kim Kardashian Posts Naked Photo For Designer Riccardo Tisci’s Birthday

Fri, August 1, 2014 8:37pm EST by 22 Comments
Kim Kardashian Naked
Courtesy of Instagram/Getty