Kris Jenner’s Talk Show, ‘Kris’, Canceled

Fri, January 17, 2014 9:55pm EDT by 41 Comments
Kris Jenner Talk Show Cancelled
Courtesy of The Kris Jenner Show