Rob Kardashian Skips Kim Kardashian’s Wedding After Big Fight

Sat, May 24, 2014 5:02pm EDT by 55 Comments
Rob Kardashian Skipped Kimye
SplashNews