Michelle Obama Recycles $6,800 Jacket For ‘Christmas In Washington 2013’

Katrina_Mitzeliotis Mon, December 16, 2013 2:34pm EDT by Katrina Mitzeliotis 8 Comments
Michelle Obama Christmas In Washington Dress
Getty