Kanye West: Why He Dissed President Obama To Defend Kim Kardashian

Eric_Ray Mon, November 18, 2013 9:12pm EDT by Eric Ray 29 Comments
Kanye West President Obama Jackass
SplashNews Getty