Michelle Obama V. Ann Romney: Their Pre-Election Day Outfits

Katrina_Mitzeliotis Tue, November 6, 2012 1:33pm EDT by Katrina Mitzeliotis 1 Comment
Michelle Obama Ann Romney Election Day Style
Getty