Francisco Costa, Creative Director Of Calvin Klein, Wants To Dress Kate Middleton!

Katrina_Mitzeliotis Mon, October 24, 2011 3:34pm EDT by Katrina Mitzeliotis 7 Comments
Kate Middleton Calvin Klein